ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (ORD/ROE_TotalNitrogenDeposition2011_2013)

QueryLayer (0)
Average Total nitrogen deposition 2013 kg/hectare (1)
20 20
Dry Nitrogen Dry Nitrogen
Wet Nitrogen Wet Nitrogen